Aktualności

Poniżej znajdą Państwo artykuły z których można zaczerpnąć wiele ciekawych, wartościowych i interesujących treści dotyczących zanieczyszczeń w Polsce, ale także samego tematu jakim jest SMOG.

Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

QUIZ

Sprawdź swoją wiedzę o smogu

Skąd pochodzi nazwa „smog”?
od nazwy amerykańskiego miasta Smog City, gdzie po raz pierwszy zaobserwowano to zjawisko
ze zbitki dwóch angielskich słów: „smoke” (dym) i „fog” (mgła)
to akronim słów: Smoke Molecules On Ground

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Jaka substancja wchodzi w skład smogu?
tlenek żelaza
kwas siarkowy
sadza

Dobrze!

Zła odpowiedź!

W którym polskim mieście notuje się najwyższe stężenie pyłów zawieszonych?
Pszczyna
Olsztyn
Poznań

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Co oznacza symbol PM 2,5?
pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra
pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 nanometra
pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 milimetra

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Jak inaczej nazywa się smog typu Los Angeles?
smog tropikalny
smog fotochemiczny
smog aglomeracyjny

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Ile osób zmarło na skutek działania wielkiego smogu londyńskiego?
1 tysiąc
25 tysięcy
12 tysięcy

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Którym z surowców nie powinniśmy palić w piecu?
drewno
ekogroszek
butelki PET

Dobrze!

Zła odpowiedź!

W jaki sposób można ograniczyć zagrożenie wystąpienia smogu?
zainstalować w domu kocioł 5 generacji
jeździć samochodem po mieście z niższą prędkością
kupować węgiel grzewczy ze znanej kopalni

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Jaki rodzaj smogu atakuje nas zimą?
elektrosmog
smog typy londyńskiego
smog typu Los Angeles

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Jak możemy się chronić przed smogiem będąc na powietrzu?
zatykać nos chusteczką zwilżoną wywarem z mięty
założyć maseczkę z filtrem
nie oddychać przez usta

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Która ze schorzeń jest bezpośrednio związane ze smogiem?
astma
ból kręgosłupa
daltoznim

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Jaki jest w Polsce dopuszczalny dobowy poziom stężenia pyłów PM 10 w powietrzu?
50 mikrometrów na 1 m3
100 mikrometrów na 1 m3
150 mikrometrów na 1 m3

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Które źródła pyłów i gazów zaliczane są do niskiej emisji?
samoloty latające na trasach europejskich, na pułapie między 500 a 1500 metrów
kominy elektrowni na węgiel brutnatny
samochody spalinowe

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Ile osób, według szacunków, umiera w Polsce z powodu komplikacji związanych ze smogiem?
100 - 120 tysięcy
40 - 45 tysięcy
18 – 22 tysiące

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Które z miast ma najczystsze powietrze?
Słupsk
Olsztyn
Lublin

Dobrze!

Zła odpowiedź!

Share the quiz to show your results !

Gratulujemy ukończenia Quizu!

Quiz

Zdobyłeś/aś %%score%% z %%total%% punktów!

%%description%%

%%description%%

Loading...

STOP Smog

Celem projektu jest przede wszystkim: podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne.

 

Głównym przekazem projektu jest ukazanie piękna polskiego środowiska i jego naturalnej symbiozy z ludź- mi i cywilizacją oraz uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwym dbaniem o tą symbiozę poprzez np.: spalanie surowców wtórnych i odpadów w przydomowych paleniskach, który skutkuje emisją CO2 i eskalacją toksycznych zanieczyszczeń jak SO2 i tlenków azotu a także pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5.

 

Kampania Stop Smog ma ogromne znaczenie, gdyż świadomość ekologiczna Polaków jest często na niskim poziomie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości dla ludzi i środowiska spalania w domowych kotłach węgla kiepskiej jakości albo odpadów, takich jak plastikowe butelki i opakowania, zużyte obuwie, a zdarza się też, że ludzie palą w piecach starymi oponami. Takie wyroby zawierają w sobie wiele szkodliwych substancji, które podczas spalania wydzielają się do środowiska. Zdecydowana większość Polaków robi to nieświadomie, patrząc tylko na to, że odpady mają często dużą wartość energetyczną, a nie mają wiedzy, jakie to niesie negatywne skutki.

 

Kampania ma uzmysłowić ludziom, jakie konsekwencje dla ich zdrowia i innych osób mają takie zachowania. Smog oznacza bowiem pogorszenie warunków życia, zwłaszcza w miastach, ale nie tylko. Niska emisja przyczynia się też do tego, że szkodliwe pyły i gazy dostają się do wody i gleby, a potem przez warzywa, owoce i zboża trafiają do produktów spożywczych i organizmu człowieka.

 

Oczywiście, część nieodpowiedzialnych zachowań ludzi jest ich celowym działaniem. Tych przekonać będzie trudniej do podejmowania kroków służących ochronie powietrza, ale z pewnością wiele osób uda się przekonać do zmiany zachowań. Przykłady innych społecznych kampanii w zakresie ochrony środowiska, które przyniosły dobre rezultaty, pokazują, że i akcja Stop Smog ma bardzo duże szanse powodzenia.

Jeżeli nie ma odwrotu,
to nie ma też drogi naprzód

(z: Handbuch fur bessere Zeiten)

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

IOŚ-PIB jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Środowiska, prowadzącą badania i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do jego skutków oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów.

www.ios.gov.pl

Green Business Norway

jest organizacją skandynawską, która inicjuje i prowadzi międzynarodowe przedsięwzięcie na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonego gospodarowania odpadami, recyklingu, zaawansowanej gospodarki wodnej i ścieków oraz monitorowania środowiska.

www.greenbusiness.no

Materiał powstał we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009- 2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04.

www.eeagrants.org

Smogowa Mapa Polski

Dane udostępnione dzięki uprzejmości: gios.gov.pl

Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Dostateczny
Zły
Bardzo zły

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426