DEBATA NFOŚIGW O ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

03.04.2017

Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska to główny temat debaty, która 3 kwietnia 2017 r., odbyła się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu udział wzięli minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceminister środowiska Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko zwrócił uwagę na znaczącą rolę ciepłownictwa w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

„W najbliższych latach przed polskim ciepłownictwem stoją poważne wyzwania związane m.in. z problemem smogu. Ciepło systemowe to na terenach miejskich najlepszy sposób poprawy jakości powietrza” – powiedział.

Prof. Szyszko podkreślił także, że w Polsce ciepłownictwo dostarcza ciepło do 42%, czyli ponad 5,5 mln gospodarstw domowych, a zatrudnienie w tym sektorze znajduje ponad 30 tys. osób.

Minister środowiska zaznaczył również, że Polska może opierać swoje bezpieczeństwo energetyczne na bazie własnych zasobów energetycznych.

„Polska ma przebogate zasoby węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz gazu łupkowego. Blisko 90 proc. całych zasobów węgla w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce” – powiedział.

„Oprócz konwencjonalnych zasobów energetycznych posiadamy również ogromne zasoby energii odnawialnej m.in. geotermalnej. Geotermia to nasza wielka szansa. Według szkoły prof. Juliana Sokołowskiego polskie zasoby geotermalne kilkakrotnie przewyższają nasze potrzeby” – dodał.

W debacie uczestniczył również wiceminister energii Andrzej Piotrowski, który podkreślił, że jeśli Polska odpowiednio wykorzysta drewno energetyczne, czyli takie, które nie nadaje się do zagospodarowania, ma szansę stać się liderem w przemyśle meblarskim w Europie.

Wyzwania związane z polityką klimatyczną

Paweł Sałek, wiceminister środowiska, zwrócił uwagę na wyzwania dla ciepłownictwa związane z polityką klimatyczną.

„Istotną kwestią dla ciepłownictwa jest m.in. 30% przydział uprawnień przez cały okres rozliczeniowy. Ważny jest również temat Funduszu Modernizacyjnego oraz derogacji dla energetyki” – powiedział.

Wiceminister podkreślił także, że w najbliższym czasie Polskę czeka dużo inwestycji w sektorze ciepłowniczym, gdyż firmy muszą dostosować swoje technologie do ostrych wymagań ochrony środowiska, które Polskę obowiązują w ramach Unii Europejskiej.

„W Polsce funkcjonuje najbardziej rozbudowana sieć ciepłownicza w Unii Europejskiej o łącznej długości ponad 20.000 km. Musimy wykorzystać ten potencjał do poprawy jakości powietrza w naszym kraju” – dodał.

Program NFOŚiGW dla sektora ciepłowniczego

Prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda podkreślił, że Fundusz, uwzględniając zakres oraz charakter potrzeb inwestycyjnych polskiego sektora energetycznego i ciepłowniczego uruchomił w 2016 roku program priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu oraz Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”.

„Program priorytetowy skierowany jest do przedsiębiorców, dla których ważnym elementem działalności gospodarczej jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko” – powiedział prezes NFOŚiGW.

„Głównym założeniem i celem programu jest stworzenie kompleksowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców, którzy chcą ograniczać szkodliwe emisje wynikające z ich działalności, a także optymalizować zużycie surowców i gospodarowanie energią” – dodał.

sample

PROF. SZYSZKO: PROJEKTY GEOTERMALNE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY TO SZANSA NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA

15.03.2017

Poprawa jakości powietrza, rozwój geotermii i możliwości dofinansowania ekologicznych działań samorządów to główne tematy rozmów [...]

sample

SKARGA POLSKI WS. DYREKTYWY NEC

05.04.2017

Polska popierała prace nad dyrektywą w sprawie redukcji krajowych emisji ze względu na konieczność redukowania [...]