Dekada na walkę z przyczynami smogu

20.11.2017

Polsce zajmie jeszcze przynajmniej 10 lat zanim poradzimy sobie z problemem smogu – mówili eksperci Instytutu Ochrony Środowiska podczas konferencji podsumowującej kampanię edukacyjną „Stop smog”. Odbyła się ona w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Ten termin wynika z tego, że niestety w poprzednich latach przeciwdziałanie smogowi było mocno zaniedbane i trzeba teraz nadrabiać zaległości. I w trosce o czyste powietrze trzeba podejmować szereg działań prawnych, technologicznych, likwidacji źródeł niskiej emisji, ale także edukacyjnych, czego przykładem jest kampania „Stop smog”. Dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ, powiedział, że ta kampania dzięki zastosowaniu różnych technik komunikacji ze społeczeństwem, dotrze do 10 mln osób.

Ważna edukacja

Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny podkreślił, że nie ma innej możliwości edukacji społeczeństwa jak przykład, naśladownictwo tych, „którzy idą właściwą drogą, często brew wszystkiemu, wbrew całemu zalewowi dezinformacji i manipulacji. I zwrócił uwagę, że z problemem czystego powierza wiąże się też kwestia zapewnienia ludziom czystej wody, czystych lasów. – Bez czystego powietrza, czystej wody, nie mamy co mówi o jakości życia – zaznaczył wiceminister Konieczny.

Jednym z elementów „Stop smog” była też akcja sadzenia lasu, jaką zorganizowano w wielu miejscach w Polsce. To ważne, bo las zapewnia pochłanianie CO2 i innych szkodliwych substancji.

O dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM, nie krył dumy, że jego uczelnia od 10 lat włącza się w czynnie w politykę ochrony środowiska, bo ma też i ku temu dobrą bazę teologiczną i antropologiczną. Ekologia bowiem dotyka człowieka jako bożego stworzenia. – Obyśmy nie pomylili tej wartości, człowiek jest najważniejszy, a nie ideologie. Ideologie to dowód braku edukacji o powiedział o. Klafka.

Dyrektor Krystian Szczepański podkreślił, że działalność instytutu koncentruje się na kwestiach związanych z jakością. I dlatego IOŚ Główną Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów powietrza, bo do instytutu spływają dane ze stacji monitoringowych rozsianych po całej Polsce. Poza tym, IOŚ inwentaryzuje emisje, określa, które są związane z naszym życiem, modeluje też jakość powietrza.

– Kampania „Stop smog” opierała się na trzech filarach – powiedział dr Szczepański. – Pierwszy to wiedza, z czego powstaje smog: 88% to indywidualne źródła ogrzewania, gdyż Polska zrobiła duży progres w zakresie ograniczenia emisji z przemysłu – stwierdził dyrektor IOŚ. Drugi filar to sposoby przeciwdziałania smogowi i trzeci to cała akcja medialna, sadzenie lasu.

Fundusz też pomaga

Działania antysmogowe wspiera też finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiceprezes funduszu Artur Michalski pochwalił IOŚ za kampanię antysmogową. – Kwestia edukacji jest najważniejsza, o ile społeczeństwo nie będzie przekonane, że nie wolno spalać śmieci. to żadne zakazy nie pomogą – mówił wiceprezes. I zaznaczył, że instytut miał mało czasu na tę kampanię, ale udało się ją przeprowadzić dużym wysiłkiem pracowników IOŚ.

Michalski jednocześnie apelował, aby jednak nie mylić zmian klimatu ze smogiem. – Smog to zjawisko obserwowane od wielu lat, a stan powietrza w Polsce się poprawia – powiedział Michalski. – Nie można bagatelizować zagrożenia, ale i nie dać ponieść się niektórym szaleństwom, że musimy zakładać maski – wyjaśnił wiceprezes.

NFOŚiGW robi wiele, aby zmniejszyć niską emisję, dotując np. podłączanie domów jednorodzinnych w miastach do ciepła systemowego. Poza tym chodzi o wsparcie wysokosprawnej kogeneracji, czy wdrażania nowych technologii w budownictwie. Rozwijana będzie też elektromobilność jako remedium na zanieczyszczenia transportowe.

Ponadto fundusz nastawia się na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza takich jak geotermia.- Bezemisyjna, bezodpadowa, nie ingeruje w krajobraz, jest źródłem stabilnym co dla naszego bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowe – wymieniał zalety geotermii Artur Michalski. Bardzo dobrym pomysłem jest też rozwijanie biogazowni.

Wiceprezes zwrócił uwagę na ogromną rolę samorządów w działaniach na rzecz ochrony powietrza. – To kluczowe ogniwo w ochronie środowiska, jak oni nie zaczną działać, to nic z tego nie będzie – stwierdził Artur Michalski. Powiedział on też, że środki wojewódzkie nie są prawidłowo wykorzystywane, a przecież wartość Regionalnych Programów Operacyjnych to 130 mld zł, a więc znacznie więcej niż sztandarowego programu rządowego „Infrastruktura i Środowisko”.

Udana konferencja w Bonn

Honorowy patronat nad konferencją sprawował minister środowiska prof. Jan Szyszko. Minister przyjechał do WSKSiM wprost z zakończonej w Bonn konferencji klimatycznej COP23. I podzielił się ze zgromadzonymi wynikami tego dwutygodniowego spotkania.

Minister nie ukrywał, że w Bonn odnieśliśmy sukces, gdyż pokazaliśmy innym krajom nasze dokonania w zakresie redukcji emisji gazów i pyłów przy jednoczesnym imponującym wzroście gospodarczym. Nasza reedukacja wyniosła ponad 30%, a „starej 15” w UE – nieco ponad 2%. – W UE średnia emisja na głowę mieszkańca jest wyższa niż w Polsce. Neutralność klimatyczną osiągniemy szybciej niż UE, jeżeli pozwoli się nam to zrobić, poprzez polską naukę , redukcje i wykorzystanie tego co posiadamy, np. zasobów geotermalnych do produkcji ciepła i prądu – stwierdził minister. I podkreślił, że same polskie lasy mogą pochłonąć rocznie 50 mln ton CO2. Minister Jan Szyszko stwierdził też, że nie musimy przy tym rezygnować ze stosowania węgla w gospodarce.

Prof. Szyszko zaznaczył też, że kluczowa dla przyszłości paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku będzie konferencja COP24 w grudniu przyszłego roku w Katowicach. Minister ma nadzieję, że zakończy się ona podpisaniem ważnej deklaracji klimatycznej, podobnej w znaczeniu do protokołu z Kioto.

Norweskie opowieści ekologiczne – Janne Buhaug

08.11.2017

Janne Buhaug mieszka w Drammen i codziennie dojeżdża do pracy na rowerze. Jako pracownik Urzędu [...]

Zanieczyszczenia z transportu

30.11.2017

Jednym ze źródeł smogu jest transport samochodowy. Ale można z jego skutkami walczyć i nie [...]