ELEKTROMOBILNOŚĆ A OCHRONA ŚRODOWISKA

17.02.2017

„Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska” to temat konferencji z udziałem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, a także przedstawicieli środowisk naukowych i branżowych.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko podkreślił że polityka klimatyczna powinna być realizowana globalnie i  opierać się na zrównoważonym rozwoju, uwzględniając zarówno redukowanie emisji, jak i pochłanianie CO2. Jednym z aspektów jej realizacji powinien być transport. Ministerstwo Środowiska współpracuje więc z innymi resortami, w tym m.in. z Ministerstwem Energii, aby skutecznie dać o zasoby przyrodnicze w Polsce, która jest unikatem w skali światowej w zakresie bioróżnorodności.

–  „Rozwój infrastruktury i dobra komunikacja oparta na strategii zrównoważonego rozwoju mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i lepszej jakości powietrza. Rozwój transportu powinien odbywać się przy jednoczesnym ograniczeniu  jego oddziaływania na środowisko”- powiedział prof. Jan Szyszko.

Podczas konferencji minister środowiska w kontekście założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju odniósł się do ustaleń zawartych w porozumieniu klimatyczne w Paryżu (12.2016 r.).

– „Transport niskoemisyjny jest ważnym elementem  gospodarki, ochrony klimatu i walki ze smogiem” – powiedział minister Szyszko. „Porozumienie paryskie wychodzi naprzeciw problemom, z jakimi musimy się zmierzyć w globalnym świecie. Opiera się na uszanowaniu zasobów energetycznych danych państw w walce o dobrą jakość wód, gruntów i powietrza” – dodał minister.

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę taboru transportu publicznego na niskoemisyjny, a także promowanie niskoemisyjnych samochodów osobowych to cel rządowej Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Krzysztof Tchórzewski, minister energii, podkreślił, że „ Elektryfikacja transportu będzie miała wymierny efekt dla ochrony środowiska”.

– „Rozwój transportu elektrycznego wymaga skoordynowania wielu działań w zakresie polityki, wypracowania systemu ładowania aut, aż po wytwarzanie, gromadzenie i dystrybucję energii” – dodał

W 2015 r. w Polsce było prawie 12 tys. autobusów miejskich, z czego jedynie 419 to były autobusy na alternatywne paliwo (gazowe lub elektryczne). Te proporcje mają być radykalnie zmienione na korzyść pojazdów ekologicznych.

Elektromobilność jako wyzwanie w transporcie jest tematem, który wymaga pogłębionej debaty i wypracowania dobrych rozwiązań, stąd inicjatywa zorganizowania konferencji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych.

sample

PROBLEM SMOGU W POLSCE

10.02.2017

„Składanie przez organizacje ekologiczne pozwu przeciwko Polsce do instytucji zagranicznych nie rozwiąże problemu smogu” – [...]

sample

ODPOWIEDŹ MŚ DO WNIOSKU O WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC MINISTRA ŚRODOWISKA

06.03.2017

Publikujemy komentarz ws. wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec prof. Jana Szyszko, ministra środowiska.   [...]