Korzyści

Zdrowie

Walka ze smogiem, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza przyniesie nam korzyści przede wszystkim z powodu poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa. Ale nie tylko.

Osobami najbardziej narażonymi na negatywne skutki są dzieci, także w okresie prenatalnym, osoby starsze, a także ludzie cierpiący na choroby układu krążenia i oddechowego, cukrzycę, czy też mający problemy z otyłością.
Według ekspertów, co roku umiera w Polsce 40-45 tys. osób z powodu komplikacji wywołanych przez zanieczyszczone powietrze. Gdyby nie to, średnia długość życia Polaków byłaby wyższa o 6-12 miesięcy.

Według lekarzy, gdyby Polacy żyli w czystszym środowisku, o mniejszym zapyleniu i stężeniu szkodliwych gazów, mniej byłoby przypadków zachorowań np. na astmę oskrzelową, infekcje dróg oddechowych, nowotwory (płuc, mózgu, pęchrzea moczowego, a nawet szyjki macicy), czy też schorzeń układu krążenia i układu nerwowego.

Ponadto znacznie spadłaby liczba poronień, komplikacji okołoporodowych, czy też przypadków chorób dzieci w okresie prenatalnym. Istotnym skutkiem ograniczenia zanieczyszczeń powietrza byłoby też zmniejszenie liczby przypadków schorzeń pogarszających płodność, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Lepszy komfort życia

Zwalczanie zjawisk wywołujących smog może też przyczynić się do poprawy komfortu życia w miastach, zwłaszcza w ich centrach. Rozważane jest ograniczanie ruchu pojazdów silnikowych w centrach i zastępowanie pojazdów spalinowych elektrycznymi. To w dłuższej perspektywie może spowodować także spadek poziomu hałasu, który w wielu centrach miast znacznie przekracza dopuszczalne normy.

Jeśli miasta uchronilibyśmy przez smogiem, nie byłoby też konieczności zamykania okien, pozostawania w domu osób starszych, chorych i dzieci, a osoby idące do pracy czy szkoły nie musiałyby zakładać niewygodnych masek z filtrem. Poza tym, ludzie cierpiący np. na schorzenia układu oddechowego w dni ze smogiem muszą często zażywać większe ilości leków lub dodatkowe medykamenty, aby nie mieć problemów z oddychaniem.

Komfort życia możemy też poprawić sobie wymieniając piec na nowoczesny, z podajnikiem, co nie wymaga częstego schodzenia do kotłowni. Problem dbania o opalanie domu znika w sytuacji zainstalowania ogrzewania gazowego lub podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.