MŚ: PO I PSL ODPOWIEDZIALNE ZA SMOG W POLSCE

26.01.2017

To poprzedni rząd jest odpowiedzialny za nierozwiązanie problemu smogu w Polsce. Już raport NIK, mówiący o jakości powietrza w naszym kraju w latach 2008-2013, informował, że mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Ówcześnie rządząca koalicja nie podjęła działań naprawczych w tej kwestii. „Zamiast wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, stawiała na import pochodzących zza wschodniej granicy paliw niskiej jakości” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Poprzedni rząd nie podjął skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Zaniedbał m.in. przygotowanie odpowiednich rozporządzeń wprowadzających normy jakości dla kotłów oraz paliw stałych. Tymczasem nie ma wątpliwości, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest spalanie słabej jakości paliw oraz odpadów w domowych, często przestarzałych piecach.

Obecnie hasło, które przyświeca działaniom ministerstwa środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce to „Dobre paliwo w dobrym kotle”.

„Nasz węgiel jest dobrej jakości, a Polska jest jednym z największych producentów kotłów na paliwa stałe w Europie” – mówi minister Szyszko.

Krótka pamięć?

Dzisiaj zwłaszcza politycy PO i PSL dezinformują społeczeństwo, a problem smogu próbują ubierać w szaty polityczne.

„Pan Gawłowski mówił ostatnio, że ma świetny pomysł walki ze smogiem, a mianowicie ustawę ws. smogu. Przyznam, brzmi to jak żart. Pragnę przypomnieć: Pan Gawłowski pełnił funkcję wiceministra środowiska prawie dwie kadencje. To chyba za krótko, żeby móc przedstawić konkretne rozwiązania prawne przyczyniające się do walki ze smogiem” – powiedział Paweł Mucha, rzecznik prasowy MŚ.

Smog widziany lokalnie

Również w samorządach miały miejsce wieloletnie zaniedbania, o których politycy PO i PSL próbują dzisiaj zapomnieć. Jednym z zadań wykonywanym przez samorządy jest m.in. planowanie przestrzenne, które niestety w wielu miejscach zostało poważnie zaniedbane. Przykładem może być Warszawa, gdzie niektóre kliny i korytarze napowietrzające zostały zabudowane. Smog utrzymuje się tam przez wiele godzin, a nawet dni, jeśli nie ma odpowiedniego ruchu powietrza.

W eliminowaniu problemu smogu istotną kwestią jest również to, że minionych kilkunastu latach prywatni (najczęściej zagraniczni) inwestorzy przejęli w Polsce główne sieci ciepłownicze oraz inne strategiczne obiekty i instalacje do wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej. Podmioty te bardzo często nie rozwijały sieci odbiorców, nieznacznie również angażowały się w inwestycje proekologiczne. Stało się tak na przykład w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu oraz w Warszawie. Poprzez brak rozwoju sieci ciepłowniczej w dużych miastach w niewielkim stopniu spadała ilość tzw. „kopciuchów” – co z kolei bezpośrednio przyczyniało się do niskiej emisji powodującej smog.

„Przykładem zaniedbań poprzedniego rządu jest również sytuacja jaka miała miejsce w Warszawie, gdzie w 2000 r. miejskie ciepłownie sprzedano za blisko 240 mln dol. zagranicznej firmie. Firma ta miała zmodernizować systemy ciepłownicze, by były bardziej ekologiczne, ale tego nie zrobiła. Mimo tego w 2012 r. warszawska ciepłownia została odkupiona przez ówczesny rząd za kwotę niemal 3 mld zł.” – powiedział minister Szyszko.

W opinii ministra Szyszko m.in. w Toruniu w walce ze smogiem mogłaby pomóc geotermia. Jeden otwór wydobywczy geotermii w tym mieście mógłby zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla ok. 200 tys. mieszkańców, a w okresie silnych mrozów zapotrzebowanie na ciepło dla blisko 20 tys. osób. Jednak obecnie projekt ten nie może się rozwijać, gdyż elektrociepłownią w Toruniu zarządza francuska firma.

Raport NIK dot. jakości powietrza w Polsce w latach 2008-2013

Najwyższa Izba Kontroli w 2014 r. w swoim raporcie(link otwiera się w nowym oknie) z kontroli dot. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, alarmowała, że Polska od lat nie spełnia standardów jakości powietrza, które są określone w prawie unijnym.

W ocenie NIK organy władzy publicznej działały nieskutecznie w sferze ochrony powietrza, nie zapewniając dostatecznej ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami jego zanieczyszczenia.

Działania ministerstwa środowiska dot. poprawy jakości powietrza

Obecnie ministerstwo środowiska stawia na kompleksowe rozwiązania dot. poprawy jakości powietrza, mające na celu wyeliminowanie niskiej emisji. Przy MŚ działa Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza powołany zarządzeniem premier Beaty Szydło. Koordynuje on prace międzyresortowe dotyczące działań na rzecz poprawy jakości powietrza, które zostały zawarte w Programie. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele resortów: energii, rozwoju, zdrowia, infrastruktury i budownictwa oraz samorządy.

Praca Komitetu Sterującego przekłada się na konkretne rozwiązania, postulowane przez resort środowiska. W przygotowaniu są dwa rozporządzenia mające wprowadzić normy jakości na kotły i paliwa stałe. Do końca marca mają zostać określone normy dla jakości paliw stałych. Ma to wyeliminować z rynku muły, flotokoncentraty oraz odpady węglowe, które spalane, w ogromnym stopniu przyczyniają się do tworzenia smogu. Ku końcowi zmierzają także prace nad rozporządzeniem określającym normy dla kotłów, po to, by wyeliminować z obiegu przestarzałe piece domowe, tzw. „kopciuchy”. Celem resortu środowiska jest, aby nowy sezon grzewczy rozpocząć z nowymi normami jakości zarówno na kotły i paliwa stałe.

sample

SMOG: ZADANIA RZĄDU I SAMORZĄDU

18.01.2017

„Obowiązkiem władz centralnych jest dbanie o bezpieczeństwo ekologiczne państwa, natomiast samorząd jest odpowiedzialny za kulturę [...]

sample

PROBLEM SMOGU W POLSCE

10.02.2017

„Składanie przez organizacje ekologiczne pozwu przeciwko Polsce do instytucji zagranicznych nie rozwiąże problemu smogu” – [...]