PROF. JAN SZYSZKO O ROZWOJU GEOTERMII W POLSCE

06.04.2017

„Geotermia to nasza wielka szansa i przyszłość” – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli również prof. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko zwrócił uwagę na unikatowość polskich zasobów energetycznych.

„Mamy wyjątkowe zasoby energetyczne – posiadamy aż 90 proc. całych zasobów węgla kamiennego Unii Europejskiej. Możemy także korzystać z bogatych zasobów energii odnawialnej, takich jak np. energia geotermalna” – powiedział.

„Według szkoły prof. Juliana Sokołowskiego polskie zasoby geotermalne kilkadziesiąt razy przewyższają nasze potrzeby” – dodał.

Minister środowiska podkreślił również, że geotermia to jeden z najtańszych rodzajów energii, który może być sposobem na likwidację smogu.

„Polska energia geotermalna pozwoli sprostać wymogom unijnej polityki klimatycznej. Dzięki niej możemy uzyskać bezemisyjną, przyjazną dla środowiska i ludzi energię” – dodał.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek zaznaczył, że wsparcie rozwoju geotermii w Polsce jest jednym z priorytetowych zadań Rządu.

„Biorąc pod uwagę duży potencjał zasobów geotermalnych i korzystne warunki geotermiczne w Polsce, rozwój geotermii i geotermiki staje się jednym z najważniejszych celów Ministerstwa Środowiska” – powiedział.

„Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej, ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski, a także wpisuje się w realizację zobowiązań wobec Unii Europejskiej dotyczących m.in. zmniejszenia emisji gazów do atmosfery” – dodał.

Wiceminister Jędrysek podkreślił także, że geotermia zostanie uwzględniona w przygotowywanej w Ministerstwie Środowiska „Polityce Surowcowej Państwa”.

Uczestniczący w spotkaniu Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreślił, że energia geotermalna ma przewagę nad innymi rodzajami energii odnawialnej, ponieważ jest niezależna od warunków meteorologicznych.

Prezes NFOŚiGW podkreślił również, że nie brakuje chętnych do inwestowania w geotermię.

„Samorządy wykazują bardzo duże zainteresowanie geotermią, ponieważ widzą w niej szansę na tanie i bezemisyjne ciepło dla swoich mieszkańców” – powiedział.

NFOŚiGW wspiera rozwój geotermii w Polsce

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski – dotyczącymi dywersyfikacji źródeł energii i położeniu akcentów na stabilne odnawialne źródła energii, NFOŚiGW wprowadził do swojej oferty możliwość dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej.

Główny Geolog Kraju opiniuje celowość udzielenia dofinansowania m.in. dla przedsięwzięć dotyczących wykonania otworów badawczych w celu ujęcia wód termalnych objętych wnioskami złożonymi w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, odnosząc się do potrzeb geologii kraju”. Więcej informacji.

„Do Ministerstwa Środowiska wpłynęło 14 wniosków, trwa ocena merytoryczna przez ekspertów – autorytety naukowe w zakresie hydrogeologii i geotermii –  działających w ramach Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych” – poinformował prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Oprócz wspomnianego programu Geologia i górnictwo Część 1), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje również wsparcie projektów geotermalnych poprzez program „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”. Budżet tego programu wynosi 500 mln zł. Aplikacja wniosków trwa jeszcze do 30 czerwca 2017 r. Więcej informacji.

sample

SKARGA POLSKI WS. DYREKTYWY NEC

05.04.2017

Polska popierała prace nad dyrektywą w sprawie redukcji krajowych emisji ze względu na konieczność redukowania [...]

sample

ZBLIŻAJĄ SIĘ TARGI POL-ECO SYSTEM

27.09.2017

Już 17.10.2017 r. rozpoczynają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, odbywające się [...]