SKARGA POLSKI WS. DYREKTYWY NEC

05.04.2017

Polska popierała prace nad dyrektywą w sprawie redukcji krajowych emisji ze względu na konieczność redukowania zanieczyszczeń. Natomiast już w takcie procesu legislacyjnego podnosiła, że był on prowadzony przy naruszeniu podstawowych zasad dobrej współpracy wewnątrz UE i należytej przejrzystości procesu. Dlatego 10 marca br. Polska złożyła przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE skargę na dyrektywę dotyczącą zobowiązań do redukcji emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów, amoniaku i niemetanowych lotnych związków organicznych.

Podkreślamy, że dyrektywa w sprawie redukcji krajowych emisji nie reguluje bezpośrednio kwestii jakości powietrza, a jedynie sprawy związane z działaniem dotyczącym redukcji emisji w rolnictwie, transporcie i sektorze bytowo-komunalnym.

Polska niezależnie od zaskarżenia dyrektywy, od ponad roku prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania smogowi. Zaskarżenie dyrektywy zatem nie wpływa na prace, które mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

Ministerstwo Środowiska uważa, że redukcja emisji amoniaku założona w dyrektywie w swojej istocie sprowadzi się do nałożenia kolejnych obciążeń na polskie drobne rolnictwo, czemu resort jest przeciwny.

Przyjęta wersja dyrektywy nie zawierała oceny skutków regulacji, w tym kosztów wprowadzenia nowych przepisów. W związku z powyższym strona polska spodziewała się, że kosztami przyjęcia przepisów, w sposób nierównomierny w stosunku do pozostałych obywateli UE, zostaną obciążeni obywatele Polski.

sample

DEBATA NFOŚIGW O ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

03.04.2017

Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska to główny temat debaty, która 3 kwietnia [...]

sample

PROF. JAN SZYSZKO O ROZWOJU GEOTERMII W POLSCE

06.04.2017

„Geotermia to nasza wielka szansa i przyszłość” – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas [...]