Zanieczyszczenia z transportu

30.11.2017

Jednym ze źródeł smogu jest transport samochodowy. Ale można z jego skutkami walczyć i nie musi to oznaczać wyłącznie rozwijania rynku aut elektrycznych.

Prof. Zdzisław Chłopek (Politechnika Warszawska, Instytut Ochrony Środowiska, mówi, że skutkami transportu samochodowego jest zanieczyszczenie powietrza spalinami i wzniecanie pyłów. W niektórych miastach Europy Zachodniej rozpoczęto programy odkurzania ulic, to powoduje zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń – powiedział prof. Chłopek.

Najważniejsze zanieczyszczenia z motoryzacji to tlenek węgla, niemetanowe lotne związki organiczne, wielopierścieniowe węglowodory, tlenki azotu, oraz cząstki stałe (pyły, zanieczyszczenia wtórne).

Prof. Chłopek podkreśla, że oczywiście ważne jest zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych w miastach, ale wymagany jest rozsądek, gdyż miasto musi żyć. Można by zamknąć np. centra miast dla samochodów spalinowych, tylko że wtedy powstaną problemy w innych rejonach miast. Dlatego władze powinny zadbać w pierwszej kolejności o stan techniczny użytkowanych teraz samochodów, gdyż tu mamy spore rezerwy, gdyż po ulicach jeżdżą np. samochody ze źle funkcjonującym katalizatorem albo z wyciętymi filtrami cząstek stałych, czy też mające niesprawności układu zasilania lub nadmierne zużycie oleju silnikowego. To zaś wszystko powoduje większą emisję spalin.

Profesor Chłopek podał przykład silników spalinowych z normami Euro 5 i Euro 6. W tych drugich udało się znacznie zredukować poziom emisji spalin (pięciokrotnie ostrzejsze limity).

Dekada na walkę z przyczynami smogu

20.11.2017

Polsce zajmie jeszcze przynajmniej 10 lat zanim poradzimy sobie z problemem smogu – mówili eksperci [...]

Powietrze a urbanizacja

30.11.2017

Jakość powietrza zależy nie tylko od wielkości emisji zanieczyszczeń, ale okazuje się, że wpływ na [...]