ZBLIŻAJĄ SIĘ TARGI POL-ECO SYSTEM

27.09.2017

Już 17.10.2017 r. rozpoczynają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, odbywające się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody”.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy) to koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, poprzez produkcję i konsumpcję, aż po zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Istotnym jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu życia produktu.

Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. W tym duchu Ministerstwo Środowiska angażuje się w działania na forum Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, promując ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem jest dobro człowieka i kształtowanej przez niego przyrody.

Podczas trwających od 17 do 19.10.2017 r. targów POL-ECO SYSTEM ważne miejsce zajmą panele eksperckie. Jednym z tematów będzie elektromobilność, która stanowi połączenie odnawialnych źródeł energii z transportem o napędzie elektrycznym, dzięki czemu ogranicza tzw. niską emisję, a co za tym idzie także problem smogu.

Dyskusje w gronie ekspertów dotyczyć będą także m.in zagadnień jakości powietrza, ekoinnowacji oraz polityki klimatycznej. Warto podkreślić, że w roku 2018 Polska już po raz trzeci będzie gospodarzem sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP), która odbędzie się w Katowicach.

Panele będą świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o problemach, z którymi mierzy się administracja i biznes w sferze ochrony środowiska. Wezmą w nich udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także świata nauki i biznesu.

sample

PROF. JAN SZYSZKO O ROZWOJU GEOTERMII W POLSCE

06.04.2017

„Geotermia to nasza wielka szansa i przyszłość” – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas [...]

sample

PORADNIK „CZYSTE CIEPŁO W MOIM DOMU ZE SPALANIA PALIW STAŁYCH”

20.10.2017

Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik [...]